واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Targeting

منظور از هدفگیری، انتخاب و مورد هدف قرار دادن مخاطبان، کاربران و مشتریان بالقوه‌ای است که مایل به دریافت اطلاعات در مورد یک کسب و کار خاص هستند. در فضای تبلیغات موبایلی منظور از تارگتینگ، فرایندی است که از طریق آن یک تبلیغ‌دهنده کاربرانی را که می‌خواهد به آنها دسترسی داشته باشد شناسایی می‌کند و سپس از طریق مجراهای مختلف برای آنها تبلیغ می‌کند. در صورتی که پرسونای کاربر به درستی ساخته شده باشند، عادات کاربر به درستی درک شده باشند و پلتفرم مناسب برای رسیدن به کاربر به درستی پیدا و انتخاب شده باشد، هدفگیری به تبلیغ‌دهنده کمک می‌کند تا عملکرد کمپین‌های خود را ارتقا بخشد.