واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Static segmentation

نوعی از بخش‌بندی کاربران در متریکس است.بخش‌بندی استاتیک برای دسته‌بندی افراد با ویژگی‌های ثابت می‌گردد؛ یعنی ویژگی‌هایی که تغییر آنی ندارند یا این تغییر برای شما اهمیت چندانی ندارد مثل رفتارهای گذشته، اطلاعات جمعیت‌شناختی مثل جنسیت، سن و… و یا اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی، نوع و مدل گوشی و … .