واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

ROI/ROAS

منظور از این مفهوم، سود کلی یک سازمان پس از هزینه‌های انجام شده است. تبلیغ‌دهندگان اپلیکیشن‌ها از این شاخص برای اندازه‌گیری اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی خود استفاده می‌کنند. به رغم شباهت بسیار زیاد ROI (Return of Investment) و ROAS (Return of Investment) این دو شاخص دو سنجه متفاوت هستند: میزان بازگشت سرمایه (ROAS) به موفقیت کلی تمام تلاش‌ها و اقدامات بازاریابی دیجیتال اشاره دارد و در تدوین استراتژی کلی شما سودمند است. بازگشت هزینه تبلیغاتی (ROI) شاخصی جزئی‌تر و تخصصی‌تر است که میزان هزینه شده از سوی تبلیغ‌دهنده در مقایسه با مقدار درآمد حاصل شده را نشان می‌دهد.