واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Retention Rate

منظور از نرخ بازگشت، درصد کاربرانی است که در روز‌های معینی بعد از نصب همچنان از اپلیکیشن استفاده می‌کنند. اهمیت این داده به دلیل بالا بودن میزان ترک اپ (Churn) از سوی کاربران است؛ زیرا موفقیت یک اپلیکیشن در نگهداشت کاربر را نشان می‌دهد. نرخ بازگشت به این صورت محاسبه می‌شود: تقسیم تعداد کاربران فعال یکتایی که در یک روز خاص پس از نصب، حداقل یک سشن داشتند، بر تعداد کل کاربرانی که برای اولین بار در طول بازه زمانی انتخاب شده، اپلیکیشن را باز کرده‌اند.

مطالعه بیشتر: