واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Retaregting

منظور از هدف گیری مجدد، تاکتیکی در تبلیغات برای افزایش تعامل مجدد کاربران با اپلیکیشن پس از یک دوره عدم فعالیت  و هدف از آن، تبدیل کاربر به مشتری و در نهایت افزایش فروش محصول است. ریتارگتینگ می‌کوشد به جای تمرکز بر کاربران جدید، کاربران پیشین یک اپلیکیشن را مجدداً به چرخه فعالیت در اپ (به ویژه خرید) و تعامل با آن هدایت کند. این مفهوم با عنوان بازاریابی مجدد و معادل هدف گیری مجدد کاربران نیز به کار می‌رود. سرویس‌های اتریبیوشن مانند متریکس می‌توانند صحت نصب‌ها و رخدادهای درون برنامه‌ای حاصل از تبلیغات ریتارکتینگ را رصد و شمارش کنند.

مطالعه بیشتر: