واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Reinstall

منظور از این مفهوم، شرایطی است که کاربر برای مدت زمان متوالی (به صورت پیشفرض ۷ روز عدم فعالیت اپلیکیشن را از دستگاه خود حذف کرده باشد (Uninstall) و سپس با یک کمپین تبلیغاتی ریتارگتینگ وارد تعامل مجدد با اپ شده و در بازه زمانی پنجره اتریبیوشن مجدد، آن اپلیکیشن را دوباره نصب کرده باشد. فعال کردن اتریبیوشن مجدد در داشبورد هر ترکر، به تبلیغ‌دهنده امکان می‌دهد تا از بازگشت کاربر به اپلیکیشن به واسطه یک کمپین تبلیغاتی ریتارگتینگ مطلع شود و آن کاربر را به منبع تبلیغاتی جدید که نصب مجدد را حاصل کرده است نسبت دهد.

مطالعه بیشتر: