واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Referral Hijacking

سرقت ریفرال نوعی از سرقت نصب و تقلب است. در این نوع تقلب، کد مخرب داده‌های اشتباه ریفرال را به SDK یک پلتفرم اتریبیوشن ارسال می‌کند و هدف از این کار سرقت اعتبار برای نصب یک اپلیکیشن است. سرقت ریفرال برخلاف ربات‌ها و ناهنجاری های رفتاری با نصب‌های واقعی از کاربران واقعی سر و کار دارد اما اتریبیوشن این داده‌ها سرقت شده است.