واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Re-engagement

همانطور که منظور از Engagement تعامل  کاربر با یک تبلیغ است، این مفهوم به معنای قرار دادن کاربران پیشین یک اپلیکیشن در معرض تبلیغاتی است که می‌کوشند برند مورد نظر را با هدف بازگرداندن کاربران منفعل به اپلیکیشن و در نهایت تبدیل آنها به مشتری نمایش دهند. به زبان ساده، Re-engagement یعنی استفاده از تبلیغات در جهت بازگرداندن کاربرانی که اپلیکیشن را از دستگاه خود حذف کرده (Uninstall) و یا دیگر تعاملی با آن اپ ندارند. بنابراین لازم است استراتژی تبلیغات با این هدف (تعامل مجدد کاربران) در جهت به حداقل رساندن نرخ ترک اپلیکیشن و بالا بردن شاخص ROAS (میزان بازگشت هزینه تبلیغاتی) تدوین شود.

مطالعه بیشتر: