واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Queueing

قابلیتی برای اطمینان از اجرای موفقیت‌آمیز کمپین‌هاست حتی مواردی که با قابلیت DND و Frequency capping اجرا شده‌اند؛ هدف از این ویژگی کاهش نرخ شکست کمپین‌هاست.