واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Purchase Fraud

انجام خریدهای واقعی در اپلیکیشن با استفاده از کارت اعتبارهای دزدی از سوی متخلفان نوعی تقلب در رخدادهای درون اپلیکیشن است که به آن تقلب در خرید گفته می‌شود.

مطالعه بیشتر: