واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Psychographic segmentation

به گروه‌بندی مشتریان بر اساس ویژگی‌های مشترک آن‌ها مثل ارزش‌ها، علایق و خصوصیات شخصیتی‌شان، بخش‌بندی روانشناختی گفته می‌شود. برای مثال، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی ‌وگان، باید بازاریابی، تبلیغات و کمپین‌های فروش خود را برای مخاطبان وگان یا گیاهخوار انجام دهند، که اینجا تنها از طریق بخش‌بندی روانشناختی امکان‌پذیر است.