واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Phone Farms

منظور از مزرعه تلفن، تجهیزاتی است که در آن متخلفان تبلیغاتی کارهایی نظیر بازدید تبلیغات، کلیک، ثبت نام، نصب و تعامل با اپلیکیشن را به صورت تکراری انجام می‌دهند. هدف از این کار مشروع و قانونی نشان دادن آن فعالیت و در واقع هدر دادن بودجه بازاریابی تبلیغ‌دهندگان است. این مفهوم، با نام های دیگری مانند مزارع دستگاه و مزارع کلیک نیز شناخته می‌شود

مطالعه بیشتر: