واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Organic Install

منظور از نصب ارگانیک هرنوع نصب اپلیکیشن است که از طریق تبلیغات به دست نیامده باشد.  در این حالت، کاربر تحت تاثیر هیچ کدام از روش‌های نصب اپلیکیشن مانند تبلیغات ادوردز و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی قرار نگرفته است و با مرور کردن و جستجوی ارگانیک یک اپ یا حتی از طریق معرفی یک دوست نسبت به نصب اپلیکیشن اقدام کرده است. بنابراین نصب‌های ارگانیک را نمی‌توان به یک کمپین تبلیغات موبایلی نسبت داد.

مطالعه بیشتر: