واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Non Organic Install

منظور از نصب‌های غیر ارگانیک، نصب‌هایی است که تحت تاثیر نوعی اقدام بازاریابی به دست آمده باشد. در صورتی نصب یک اپلیکیشن غیرارگانیک است که برخلاف نصب ارگانیک، کاربر در اثر تعامل با یک کمپین تبلیغاتی اپلیکیشن را نصب کرده باشد. یعنی در جریان هر اقدامی که کاربر جدید را پس از مشاهده تبلیغ، به دانلود اپ یا کلیک روی آن تبلیغ هدایت کرده باشد.

مطالعه بیشتر: