واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

New Devices Fraud

متخلفان می‌توانند با تنظیم چندین و چند باره شناسه اصلی دستگاه خود -IDFA برای iOS و GAID برای اندروید- دستگاه‌های خود را پنهان کنند با این کار آنها هر مرتبه دستگاه جدیدی را برای انجام اعمال بیشتر معرفی می‌کنند.  درصد بالای دستگاه‌های جدیدی نشان محکمی از وقوع یک تقلب در یک مزرعه دستگاه است، البته در صورتی که یک کمپین به صورت عمدی دستگاه‌های جدید را هدف قرار نداده باشد.