واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Needs-based segmentation

بخش‌بندی مشتریان بر اساس نیازهای مشخص آنها مانند ویژگی‌های محصول، نیازهای خدماتی یا روش‌های تحویل محصول، به شما امکان می‌دهد تا کمپین‌های بازاریابی متمرکز اجرا کنید. برای مثال، ممکن است یک برند نوشیدنی انرژی‌زا برای ورزشکاران، و یک برند لباس نوزاد برای پدر و مادرهای جدید بازاریابی کند یا پیشنهاد پرداخت در محل را به مشتریان سابقش ارائه دهد.