واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Native Advertising

تبلیغات نیتیو یا همسان به تبلیغاتی گفته می‌شود که از نظر ظاهری با سایت نمایش‌دهنده، تطابق داشته باشد؛ هدف از این تطابق این است که مخاطب احساس نکند با یک تبلیغ طرف است و آن را به‌عنوان یک پیشنهاد از سمت سایت میزبان ببیند، از این طریق اثربخشی آن تبلیغ هم بیشتر می‌شود و نرخ کلیک افزایش می‌یابد.