واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

MQL (Marketing Qualified Lead)

MQL به معنای “لیدهای واجد شرایط بازاریابی” هستند. این اصطلاح در فرآیند بازاریابی و فروش برای اشاره به لیدهایی استفاده می‌شود که از دیدگاه بازاریابی، مشخصات و علایق مناسبی دارند و احتمال دارد در آینده به مشتری تبدیل شوند. به عبارت دیگر این لیدها به ارتباط و تعامل با برند تمایل دارند و قدم اول را برای تبدیل‌شدن به مشتری برداشته‌اند.