واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Mobile Marketing

بازاریابی موبایلی به هر فعالیت ترویجی و تبلیغی گفته می‌شود که در تلفن های هوشمند، تبلیت یا دستگاه‌های مشابه صورت گیرد. هدف از این نوع بازاریابی دیجیتال دستیابی به کاربران موبایل از طریق روش‌هایی نظیر تبلیغات بیهنه شده برای موبایل، ارسال پوش و اپلیکیشن‌های موبایل است.  بازاریابی موبایلی انواع مختلفی دارد: بازاریابی اپلیکیشنی، بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، بازاریابی مبتنی بر موقعیت جغرافیایی، تبلیغات در جستجوهای موبایلی و بازاریابی پیامکی.

مطالعه بیشتر: