واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Mobile Ad Fraud

تقلب موبایلی در صنعت تبلیغات یعنی استفاده از انواع روش‌های غیراخلاقی (نظیر ربات‌ها، کلیک‌های اسپمی و IPهای تقلبی) که از طریق دستکاری در آمار و ارقام گزارش‌ها و با هدف کسب درآمد ناسالم از تبلیغات موبایلی صورت می‌گیرد.

مطالعه بیشتر: