واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

MMP (Mobile Measurement Platform)

منظور از پلتفرم اندازه‌گیری موبایل، یک شریک در زمینه تحلیل بازاریابی موبایلی است. وظیفه این پلتفرم‌ها اندازه‌گیری دقیق کمپین‌های تبلیغاتی صاحبان اپلیکیشن است. برای مثال، متریکس یک پلتفرم آنالیز موبایل مارکتینگ است که خدمات اتریبیوشن، آنالیتیکس و مقابله با تقلب را در یک داشبورد به صورت یکپارچه ارائه می‌دهد.