واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Mediation Platform

پلتفرم‌های میانجی  یا انتخاب بهترین تبلیغ‌دهنده دسترسی به چندین شبکه تبلیغاتی را در تنها یک بار یکپارچه‌سازی SDK متمرکز می‌سازند، و شرایط را برای یک الگوریتم بهینه‌سازی به منظور تعیین اینکه کدام شبکه تبلیغاتی میانجی شده می‌تواند فهرست جایگاه‌های تبلیغاتی توسعه‌دهنده آن اپلیکیشن با بالاترین CPM یا هزینه به ازای نمایش را پر کند. دلیل اهمیت این پلتفرم‌ها سودمندی آنها در افزایش درآمد تبلیغاتی است. پلتفرم مدیشن بررسی می‌کند که منبع تبلیغی مختلف چه CPMهایی ارائه می‌کند و فرصت نمایش را با بالاترین آنها پر کند.