واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

MAU (Monthly Active Users)

کاربرانی دست کم یک بار در آخرین ماه با یک اپلیکیشن در تعامل بوده باشند تعداد کاربران فعال در ماه را تشکیل می‌دهند. اهمیت شاخص به دلیل نقش آن در نشان دادن میزان سلامتی اپلیکیشن در جذب مخاطب و موفقیت در کسب و کار است، اما بسته به نوع کسب و کار می‌تواند متفاوت باشد.