واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Marketing Automation

مارکتینگ اتومیشن یا اتوماسیون بازاریابی، ابزارهایی هستند که به طور کلی فرآیندها را در بازاریابی به صورت خودکار انجام می‌دهند. پلتفرم‌های مارکتینگ اتومیشن با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از کاربران و رفتار و تعامل آن‌ها با وب‌سایت یا اپلیکیشن، ارتباطی هدفمند با آنها برقرار می‌کنند و پیام درست را در زمان درست به مخاطب درست می‌رسانند.