واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Lifecycle Tracking

رصد و ردیابی چرخه عمر کاربر، اصطلاحی کلی است که اندازه‌گیری مدت عمر کاربر در حال تعامل با یک اپلیکیشن را اندازه‌گیری می‌کند. رصد میزان حذف اپ و نصب مجدد اپ در این سنجش قرار می‌گیرند. اهمیت قابلیت رصد چرخه عمر به دلیل کمک این شاخص برای افزایش نرخ بازگشت کاربر به اپلیکیشن و افزایش درک تبلیغ‌دهندگان نسبت به نیازهای کاربران است.