واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Lead Score/Scoring

منظور از امتیازدهی سرنخ، فرایندی است که طی آن، سرنخ‌ها را بر اساس ارزش فرضی که برای کسب‌و‌کارتان ایجاد می‌کنند، رتبه‌بندی ‌می‌کنید تا بتوانید مشتریان احتمالی که احتمال خرید بیشتری دارند را راحت‌تر شناسایی کنید؛ در واقع هدف از ایجاد برنامه‌ی امتیازدهی سرنخ، ارائه‌ی چارچوبی داده‌محور است تا بتوانی از دیدگاه کسب‌وکارتان، سرنخ‌ها را ارزیابی کنید. مثلا چه فایده‌ای دارد اگر تیم فروش با سرنخی تماس بگیرد که توان خرید محصول شما را ندارد یا در صنعتی کار ‌کند که شما به آن‌ها خدمات ارائه نمی‌کنید!