واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Lead Generation

به مجموعه فعالیت‌هایی که با هدف تبدیل مشتریان راغب به مشتریان فعال و افزایش تعامل و علاقه آنها به برند و محصول انجام می‌شوند، تولید لید گفته می‌شود.