واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Lead Activation

این اصطلاح به معنی “فعال‌سازی سرنخ” است؛ در این مفهوم، “سرنخ” به معنای مخاطب یا کاربری است که از طریق فرآیندهای مختلف به دست آمده و اطلاعات تماسش ثبت شده است، اما هنوز به مشتری تبدیل نشده است. “فعال‌سازی سرنخ” به ارسال ایمیل‌ها و ارتباطات دیگر به این سرنخ‌ها به منظور ترغیب و تشویق آن‌ها به اقدامات بیشتر و تبدیل به مشتریان واقعی اشاره دارد.