واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

KPI (Key Performance Indicators)

KPI مخفف Key Performance Indicator و به معنای “شاخص کلیدی عملکرد” می‌باشد؛ KPI شاخصی قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد عملکرد یک سازمان یا یک فرد در رسیدن به اهداف چگونه بوده است. در واقع این شاخص ارزیابی می‌کند که یک سازمان یا افراد آن، تا چه اندازه در جهت اهداف تعیین شده حرکت کرده‌اند. شاخص کلیدی عملکرد، به مدیران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا پیشرفت کلی یک شرکت، تیم یا فرد را بسنجند.