واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

IP Address

آدرس آی پی یک شماره منحصر به فرد برای هر دستگاه استفاده کننده از اینترنت است. از این آدرس برای تشخیص محل دستگاه و تفکیک آن از سایر دستگاه‌های فعال استفاده می‌شود. شما نیز می‌توانید آدرس IP عمومی خود را از طریق جستجوی عبارت what is my IP address? پیدا کنید. متخلفان اغلب یا جعل (تغییر یا پنهان‌سازی) آدرس آی پی خود وانمود می‌کنند که کلیک‌ها و نصب‌ها از موقعیت جغرافیایی دیگری حاصل شده است. راهکار مقابله با این نوع تقلب که Anonymous IP Address نامیده می‌شود که مسدود کردن تمام آی پی های مشکوک است.