واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Inventory

منظور از ظرفیت تبلیغاتی حجم جایگاه‌های تبلیغاتی است که یک ناشر می‌تواند برای فروش به تبلیغ‌دهندگان در وبسایت‌ها یا اپلیکیشن‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد.  ظرفیت‌های تبلیغاتی بیش از هرچیز برای ناشران اهمیت دارد زیرا هرچه مقدار فضای تبلیغاتی بیشتری در اختیار یک ناشر باشد، توانایی فروش او بیشتر می‌شود. با این حال این ظرفیت‌های تبلیغاتی آنجایی برای تبلیغ‌دهندگان مهم می‌شود که بتوانند بهترین فضا و صحیح ترین نوع ظرفیت را پیدا و انتخاب کنند تا برای کمپین تبلیغاتی مورد نظرشان بهینه باشد.