واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

In-App Events

به فعالیت‌های کاربر پس از نصب رخدادهای درون اپلیکیشن گفته می‌شود. لاگین کردن، اضافه کردن به کارت، خرید درون اپ، تکمیل مرحله آموزشی و موفقیت مرحله پنجم همگی مثال‌هایی از رخدادهای درون اپلیکیشن هستند.  داده‌های ارزشمندی که رخدادهای درون اپلیکیشن به بازاریاب‌ها می‌دهد به آنها در بهینه‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی، اطلاع یافتن از تخصیص بودجه و سگمنت کردن مخاطبان کمک می‌کند. داده‌های جزئی از رخدادهای درون اپلیکیشن نقش اساسی در تعیین ارزش کاربران و کیفیت ترافیکی که از منابع رسانه‌ای مختلف حاصل می‌شود ایفا می‌کنند.

مطالعه بیشتر: