واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Hijacked Device

دستگاهی که با دستکاری طوری تنظیم شده است تا بتواند فرمت html را صدا بزند یا درخواست های تبلیغاتی ایجاد کند و تحت کنترل کاربر نباشد و بدون توافق کاربر این کار را انجام دهد اصطلاحاً دستگاه ربوده شده یا سرقت شده نام دارد.

مطالعه بیشتر: