واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Generational Segmentation

بخش‌بندی نسلی ترکیبی از بخش‌بندی‌های رفتاری و جمعیت‌شناختی است، که در آن مشتریان را بر اساس نسل‌شان بخش‌بندی می‌کنید و هدف بازاریابی قرار می‌دهید. این نوع بخش‌بندی تا حد زیادی به این بستگی دارد که الگوهای خرید، ترجیحات و ایدئولوژی مشتری را بر حسب نسل‌هایی مثل نسل X، نسل Z، نسل هزاره (Millennials) و نسل بومر (Boomers) درک کنید.