واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

GDPR (General Data Protection Regulations)

مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها یک طرح ابتکاری از سوی اتحادیه اروپا است که می‌کوشد فرایند جمع‌آوری داده‌های شخصی شهروندان اتحادیه اروپا و استفاده از آن داده‌ها را اداره و تعدیل کند. شرکت‌های مختلف هم از نظر حقوقی/قانونی ملزم به حفاظت از داده‌های کاربران خود هستند و نیز باید به کاربران امکان کنترل، رصد و حذف اطلاعات شخصی خود را بدهند.