واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Frequency Capping

یک ابزار مدیریت کمپین به حساب می‌آید و به کسب‌و‌کار ها کمک می‌کند تا تعداد کمپین‌های دریافتی کاربران را در بازه زمانی روز ، هفته یا ماه کنترل کنند؛ همچین با این ابزار می‌توان فاصله زمانی بین پیام‌های متوالی را مشخص کرد به طوری که برای مخاطب آزاردهنده نباشد.