واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Fraudster

متخلف یا متقلب فرد یا نهاد و موجودیتی است که در فضای تبلیغات دیجیتال با استفاده از روشی عملیاتی دست به دور زدن تبلیغات می‌زند و برای دریافت آسان‌تر و سریع‌تر سود و مزایا تقلب می‌کند و آن را مشروع جلوه می‌دهد. متخلف می‌تواند یک فرد یا یک شرکت و سازمان و آژانس نیز باشد.

مطالعه بیشتر: