واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Fractional Attribution

هنگامی که اعتبار یک نصب به چند منبع داده شود به آن اتریبیوشن تجزیه شده گفته می‌شود. این روش اتریبیوشن در مقابل روش‌های اتریبیوشن تک منبعی مانند اولین و آخرین کلیک قرار می گیرد که ۱۰۰ درصد اعتبار را به یک منبع می‌دهند. با این نوع اترییوشن، تأثیر هر تبلیغ به ازای هر مرتبه اثرگذاری آن بر کاربر در سفر کاربر تا نصب اپ یا اصطلاحاً Touchpoint اندازه‌گیری/سنجش می‌شود. اتریبیوشن تجزیه‌ای انواع مختلفی دارد: خطی (Linear)، زوال زمان (Time Decay)، به شکل U (Position-based Model)، به شکل W (W-shaped Attribution)، سفارشی (Custom Algorithm).