واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Finger Printing

تطابق نصب بر اساس رد پای کاربر یکی از روش‌های اترییبوشن موبایل است که در تبلیغات موبایلی برای نسبت دادن یک کلیک به یک نصب با هدف اتریبیوشن مورد استفاده قرار می گیرد.  در این روش، داده‌های پایه کاربران موبایل به محض کلیک در قالب چند پارامتر، جمع‌آوری و ارسال می‌شود. به همین دلیل، این روش با نام‌هایی مانند ردپا، اثر انگشت دستگاه یا اثر انگشت مرورگر نیز شناخته می‌شود. روش اثر انگشت از پارامترهای عمومی و در دسترس (نام دستگاه، نوع دستگاه، نسخه سیستم عامل، آدرس IP) برای تشکیل یک شناسه‌ی اثر انگشت دیجیتال استفاده می‌کند که به لحاظ آماری وظیفه اتریبیوشن  دستگاه مشخصی را بر عهده دارد.

مطالعه بیشتر: