واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Financial Exposure

مقدار بودجه‌ای که موبایل مارکترها می‌خواهند برای بازاریابی خود هزینه کنند اما به طور بالقوه در معرض حملات متقلبانه قرار دارد، میزان خطر مالی در برابر تقلب نامیده می‌شود.