واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Events

به منظور شناسایی میزان کیفیت کاربرانی که از منابع مختلف جذب شده‌اند و ارزیابی این منابع، شما می‌توانید رفتار کاربرانتان را در قالب رخدادها در داشبورد تعریف کنید تا پس از پیاده‌سازی بتوانید آنها را به تفکیک منابع جذب رصد کنید. هرگونه تعاملی که کاربر با اپلیکیشن شما دارد می‌تواند به عنوان یک رویداد در پنل و اپلیکیشن شما تعریف شود تا کتابخانه متریکس اطلاعات آماری مربوط به آن را در اختیار شما قرار دهد.

در کتابخانه متریکس دو نوع رویداد قابل تعریف است:

  • سفارشی (custom): وابسته به منطق اپلیکیشن شما و تعاملی که کاربر با اپلیکیشن شما دارد می‌توانید رویدادهای سفارشی خود را در قالبی که در ادامه شرح داده خواهد شد بسازید و ارسال کنید.
  • درآمدی (revenue): نوع خاصی از رویدادهای سفارشی قابل تعریف است که مربوط به میزان درآمد کسب شده در اپلیکیشن شما می‌باشد و دارای یک مقدار قابل اندازه‌گیری از جنس درآمد مالی است.