واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

ESP (Email Service Provider)

ESP به معنای “ارائه‌دهنده خدمات ایمیل” در مارکتینگ است. یک ESP یا ارائه‌دهنده خدمات ایمیل، یک شرکت یا سرویس است که ابزارها و زیرساخت‌هایی را فراهم می‌کند تا به برندها و سازمان‌ها امکان ارسال، مدیریت و تجزیه و تحلیل ایمیل‌های مارکتینگ را فراهم کند. ESP‌ها معمولاً ابزارها و ویژگی‌هایی را ارائه می‌دهند که به برندها امکان مدیریت لیست‌های ایمیل، طراحی و ایجاد قالب‌های ایمیل، ارسال ایمیل‌ها به طور انبوه، پیگیری و تجزیه و تحلیل نتایج ایمیل مارکتینگ و دیگر ابزارهای مرتبط با ارسال ایمیل‌ها را می‌دهد.