واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Engagement

به تعامل میان یک کاربر و یک اپلیکیشن موبایل، انگیجمنت گفته می‌شود. تعامل یا درگیر شدن کاربر با اپلیکیشن، با شاخص‌های متعدد سنجیده می‌شود تا تصویری از چگونگی ارتباط کاربر با یک اپ به دست دهد؛ شاخص‌هایی مانند نرخ بازگشت، تعداد کاربران، طول سشن و تعداد سشن. اهمیت نرخ تعامل در فضای بازاریابی موبایلی به دلیل تأثیر آن در سلامت کسب و کار موبایلی است. بدون داشتن کاربرانی که تعامل خوبی با اپلیکیشن دارند، ادامه کار برای کسب و کارهای مبتنی بر اپلیکیشن دشوار است. اندازه‌گیری و تحلیل سطوح تعامل به کاهش هزینه‌های بازاریابی کمک می‌کند.

مطالعه بیشتر: