واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Engagement Rate

تعامل ایمیل یک اندازه‌گیری بازاریابی ایمیلی است که اثربخشی یک کمپین معین یا استراتژی بازاریابی ایمیلی را می‌سنجد. تعامل ایمیل را می‌توان به روش‌های مختلفی اندازه‌گیری کرد، اما به طور کلی به تعداد گیرندگان یا مشترکین ایمیلی اشاره دارد که اقداماتی را در ایمیل شما انجام داده‌اند. نرخ تعامل= تعداد کل تعامل‌ها یا اقدامات مخاطبان مثل کلیک‌ها، باز کردن، پاسخ‌ها و…/تعداد ایمیل‌های تحویل داده شده به مخاطبان×100