واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Emulated Devices

دستگاه‌های شبیه سازی شده که گاهی به صورت Device Emulators نیز به کار می‌رود به برنامه‌هایی اشاره دارد که روی دستگاه‌های غیر موبایلی اجرا می‌شوند و به شیوه ای عمل می‌کنند که رفتار دستگاه‌ها و سیستم‌عامل‌های دیگر را شبیه‌سازی کنند. در فضای موبایل، استفاده از این برنامه‌ها هم از سوی توسعه‌دهندگان اپ با اهداف مثبت و هم متخلفان با نیت منفی متداول است. دلولپرها از آنها به عنوان ابزاری برای آزمون محصولات خود و تغییرات مورد نیاز آنها روی دستگاه‌ها و سیستم عامل‌های دیگر استفاده می‌کنند. اما متقلبان موبایلی با سوء استفاده از این قابلیت دسته به نصب جعلی، تعامل غیر واقعی با تبلیغ و فعالیت های درون اپلیکیشن تقلبی و در نهایت سرقت هزینه تبلیغاتی بازاریابان می‌زنند.