واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Dynamic Content

محتوای پویا- محتوایی که بر اساس داده‌ها و رفتار کاربر تغییر می‌کند.