واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

DSP (Demand Side Platform)

پلتفرم تقاضا (Demand Side Platform) بستر و سامانه‌ای است که تبلیغ‌دهندگان به کمک اتوماسیون آن می‌توانند موجودی هر شبکه تبلیغاتی و تعرفه‌های آنها را ببیند و سفارش خود را ثبت کنند. این پلتفرم‌های تقاضا ابزار قدرتمندی در دنیای اتوماسیون بازاریابی هستند زیرا به تبلیغ‌دهندگان موبایلی امکان می‌دهند که ترافیک با کیفیتی را در مقیاس کمترین ناسازگاری خریداری کنند.

دلیل اهمیت پلتفرم تقاضا در موبایل مارکتینگ بیش از هرچیز به قابلیت خودکارسازی مربوط است؛ چرا که به دیجیتال مارکترها امکان می‌دهد تا به جای ارتباط سنتی با ناشران، تنظیم کمپین‌ها و مدیریت آنها را به صورت خودکار و آسانتر بدون صرف زمان و انرژی مضاعف انجام دهند. پلتفرم‌های اتریبیوشن مانند متریکس به تبلیغ‌دهندگان در رصد میزان تفاوت عملکرد پلتفرم‌های مختلف تقاضا کمک می‌کنند.