واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

DND

تنظیماتی در پلتفرم‌های مارکتینگ اتومیشن است که با تنظیم کردن بازه زمانی برای آن می‌توان از اجرای کمپین و ارسال پیام به کاربران در ساعت‌های نامتعارف جلوگیری کرد.