واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

DMP (Data Management Platforms)

پلتفرم مدیریت داده (Data Management Platform) که با عنوان پلتفرم یکپارچه مدیریت داده نیز نامیده می‌شود یک سیستم رایانش متمرکز است که وظیفه گردآوری، یکپارچه‌سازی و مدیریت مجموعه‌های بزرگ داده‌های ساختمند و غیر ساختمند از منابع پراکنده را بر عهده دارد. دلیل اهمیت پلتفرم‌های مدیریت داده در کمک به بازاریاب‌ها برای درک عمیق مخاطبان هدف و بخش بندی آنها است. مارکترها می‌توانند با راهکارهای این پلتفرم‌ها اندازه‌گیری دقیق‌تری از عملکرد بازاریابی چندین منبع تبلیغاتی و بهینه‌سازی مخاطبان و در نهایت بودجه بازاریابی داشته باشند.