واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Deterministic Matching

اتریبیوشن قاطعانه یک رویکرد در انتخاب در روش اجرای اتریبیوشن و اندازه‌گیری عملکرد کمپین‌های بازاریابی است که در مقابل استراتژی احتمال‌گرایانه قرار دارد. در مواردی که اپلیکیشن روی دستگاه کاربر نصب شده باشد، پلتفرم اتریبیوشن می‌تواند شناسه دستگاه را داشته باشد و تطابق نصب را با اطمینان ۱۰۰ درصدی انجام دهد. روش تطابق دستگاه یا Device Matching یک مدل اتریبیوشن قاطعانه است.

مطالعه بیشتر: